Skip to main content
 

Florissant Waalwijk

Regionaal Gezondheidscentrum & 248 carré-appartementen en 12 villa’s aan het water

 

Florissant Waalwijk

Regionaal Gezondheidscentrum & 248 carré-appartementen en 12 villa’s aan het water

1
1

FLORISSANT WAALWIJK

Waalwijk krijgt er vanaf 2026 een geweldig fraai groen woonhart bij; Florissant Waalwijk. Tussen de Kasteellaan, de Wittenhorstlaan en de Van Assendelftstraat om precies te zijn. Hier op het terrein van de huidige ETZ-locatie worden 260 nieuwbouwwoningen (carré-appartementen en villa’s aan het water) gerealiseerd en een nieuw regionaal gezondheidscentrum, omgeven door volop bestaand groen. Aangevuld met semiopenbare binnentuinen en een openbaar park in het hart van het plan. De gebouwen van Florissant Waalwijk zijn ontworpen door architectenbureau Van Aken uit Eindhoven

Groen is hier de kleur

Al het omliggende groen en de bestaande bomen langs het plangebied blijven bestaan. De natuurlijke kwaliteit ervan is té belangrijk. Ze vormen een mooie natuurlijke grens. Maar niet alleen dat, ze creëren een vriendelijke straatbeeld en gaan hittestress tegen. Het plan voorziet bovendien in een centrale openbare groenstrook die van noord naar zuid meandert en toegang biedt tot de semiopenbare binnentuinen.

Gemaakt om te ontmoeten

Centraal in Florissant komen twee carrés met binnentuinen die verhoogd op een parkeerdek liggen. Rondom en in de carrés komt veel openbaar groen. Het is dé kleur van Florissant. Het openbare groen meandert via een circa 115 meter lange en 25 meter brede strook van de Kasteellaan richting de Wittenhortslaan aan de zuidrand.

Stedenbouwkundig concept – Een groen hart

Het mooiste van Florissant Waalwijk op een rijtje

  • Uitgebreid, divers en betaalbaar woningaanbod.
  • Wonen en leven in een parkachtige omgeving met volop bestaand en nieuw groen.
  • Ruime parkeerfaciliteiten uit het zicht.
  • Aanwezigheid van een Regionaal Gezondheidscentrum.

De lommerrijke lanen en straten vormen een natuurlijke grens tussen Florissant Waalwijk en de directe omgeving. De binnentuinen van de carrés – bereikbaar via trappen vanaf de groene strook – worden semiopenbaar. Dat wil zeggen; overdag geopend voor bezoekers, ’s avonds en ’s nachts alleen voor bewoners.

Regionaal Gezondheidscentrum

Het bestaande ETZ-gebouw wordt afgebroken, maar pas als het nieuwe gezondheidscentrum gereed is. Het nieuwe centrum biedt ruimte voor poliklinische zorg en dialyse. Daarnaast maken ook een huisartsen spoedpost en Mijzo voor geriatrische revalidatie deel uit van het centrum.

Over Besoijen

De locatie waar Florissant Waalwijk ontwikkeld wordt is rijk aan historie. Lang was dit deel van de stad bekend onder de naam Besoijen; een vroegere zelfstandige gemeente die deel uitmaakte van het Graafschap Holland. De naam Besoijen zelf stamt uit circa 1313 en staat voor een plantsoort (bies of bes) in een nat weiland (een ooi). Met andere woorden; het was hier ooit een woonplaats aan de natte weilanden waar de bies groeit. Binnenkort wordt het een florissant nieuw stadsdeel van Waalwijk.

Fasering

Het plan zal in 2 fases worden uitgevoerd. Als eerste wordt Fase I (klik hier voor de afbeelding) gerealiseerd, waaronder ook het Regionaal Gezondheidscentrum. Zodra deze fase gerealiseerd is, worden de functies uit het huidige ETZ-ziekenhuis overgebracht naar Fase I en kan er gestart worden met de ontwikkeling van Fase II.

Schrijf je alvast in voor de laatste informatie

HOUD ME OP DE HOOGTE!

FAQ

Wanneer start de verkoop?

Op dit moment is het nog ongewis en afhankelijk van de doorloop van de procedures.

Kan ik al inschrijven?

Inschrijven is zeker mogelijk, wij houden je dan op gezette tijden op de hoogte van de planvorming.

Voor welke doelgroep(en) worden de woningen ontwikkeld?

Letterlijk voor elk wat wils! Er komen sociale huurwoningen, betaalbare koop- en huurwoningen plus vrije sector koopwoningen. Op de 12 grondgebonden 2/1-kapwoningen na bestaat het woonprogramma uit appartementen.

Hoe duurzaam worden de woningen?

Het woonprogramma voldoet aan de meest recente wettelijke eisen op het gebied van duurzaamheid. Extra aandacht is er voor het natuur-inclusief bouwen.

Hoe is het parkeren geregeld?

Al het parkeren voor de nieuwe bewoners, bezoekers en patiënten wordt binnen ons plangebied opgelost. De huidige parkeerplaatsen aan de Kasteellaan nemen we niet mee in de berekening, die blijven bestaan. Het parkeren voor de bewoners en het personeel van het Regionaal Gezondheidscentrum wordt uit het zicht opgelost door middel van parkeerdekken onder de gebouwen. Het parkeren van de bezoekers van de woningen en het Regionaal Gezondheidscentrum wordt in het nieuwe openbare gebied op maaiveld opgelost.

In welke fase zit de ontwikkeling en wat wordt er onderzocht?

Per 14 december ligt het ontwerp bestemmingsplan ter inzage. Alle onderzoeken hebben plaatsgevonden en zijn (op hoofdlijnen) akkoord bevonden door de gemeente en/of andere bevoegde instanties. Denk bijvoorbeeld aan de luchtkwaliteit, verkeersgeneratie, geluidsonderzoeken, bodemonderzoeken, archeologie etc. Ook de stedenbouwkundige uitgangspunten zijn in samenspraak met architect, stedenbouwkundigen en overige vakspecialisten van de gemeente Waalwijk overeengekomen.

Wanneer en hoe worden wij op de hoogte gehouden en waar kan ik met mijn opmerkingen terecht?

Op 22 mei 2023 heeft een eerste besloten informatie avond plaatsgevonden voor 200 direct omwonende en betrokken partijen. Hiervan is het verslag via deze website te vinden onder “nieuwsberichten – verslag inloopbijeenkomst.

Voor een breder publiek is er op 18 december 2023 een nieuwe informatieavond georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst wordt de laatste stand van zaken gedeeld met alle geïnteresseerde. Ook is er voldoende ruimte voor hoor en wederhoor zodat alle vragen en/of opmerkingen de juiste aandacht krijgen.

Communicatie en participatie zijn belangrijke thema’s in de ontwikkeling van Florissant Waalwijk. Immers, een nieuwe stadswijk betekent kansen voor Waalwijk, maar we beseffen dat Florissant Waalwijk ook impact heeft op de wijk. We willen betrokkenen dan ook gedurende het proces met regelmaat informeren.

In het inschrijfformulier hieronder kunt je eventuele opmerkingen/vragen/tips aangeven bij het kopje ‘opmerkingen’.

ONTWIKKELAAR

Scheltseweg 13
5374 EB Schaijk
0486-463788
info@ppo.nl
www.ppo.nl

Inschrijven

Wilt u op de hoogte worden gehouden van het project Florissant Waalwijk? Vul dan het formulier in en we houden u op de hoogte.